Ny skönhets- och hälsoshop publicerad

From den 1 mars kl 00:00 byter vi till en ny webbshopför våra fina produkter från Forever Living. Den nya webbshopen heter som tidigare Sophias shönhets- och hälsoshop.

Webbadressen ändrar namn från http://myaloevera.se/sophiasskonhetsochhalsoshop
till https://sophiasskonhetsochhalsoshop.myforever.se

Alla kunddata och beställningar flyttas över från den gamla webbplatsen till den nya, men det kan ta upp till 4 timmar.

Https är förkortningen på Hypertext Transfer Protocol Secure och skyddar data från manipulation och avlyssning mellan användarens dator och webbplatsen. 

Kommentera gärna: